• Lidmaatschap

  Het aan- en afmelden als lid kan via de formulieren die te vinden zijn hier onder.

  Het lidmaatschap kan aan het eind van elk seizoen per 1 juli worden opgezegd. De opzegtermijn is een maand. Dat betekent dat een opzegging voor 1 juni ingediend moet zijn. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven tot tussentijdse opzegging, zoals een verhuizing of ernstige blessure. Het bestuur beoordeelt dit van geval tot geval. Een gebrek aan motivatie kan niet leiden tot tussentijdse opzegging.

  Ledenadmistratie: tc@kvelburg.nl

  De korfbalvereniging heft maandelijks contributie, waarbij bondsgelden en vervoerskosten zijn inbegrepen.

  Contributie (per 1/9/2023):
  Senioren (18 jaar en ouder) € 22,00
  Midweek (18 jaar en ouder) € 19,50
  Junioren (15 t/m 17 jaar )€ 17,50
  Aspiranten (11 t/m 14 jaar) € 14,50
  Pupillen (5 t/m 10 jaar) € 13,50
  Recreanten (alle leeftijden) € 13,50
  +Korfbal (alle leeftijden) gratis
  Overig lid (alle leeftijden) € 6,50

 • Lid worden van KV Elburg

  Leuk dat je lid wil worden van KV Elburg!

  Klik hier voor het aanmeldformulier.

 • Beëindigen lidmaatschap

  Opzeggen dient te geschieden middels onderstaand formulier. Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 juni! Indien tijdens het lopende seizoen wordt opgezegd dient de contributie van de vereniging tot het einde van het seizoen te worden voldaan. Wilt u hier terdege rekening mee houden?

  Om als bestuur een beeld te vormen van het ledenverloop binnen de vereniging is het van groot belang om de reden van opzegging te weten. Het bestuur vraagt u dan ook om hieraan medewerking te verlenen door dit in te vullen op het formulier.