• Beste Korfbal vrienden,

  Het seizoen 2023/2024 zit erop. Op zaterdag 23 juni jl. hadden we onze slotdag met een toernooi en de klassieke club-bbq. We kijken tevreden terug op dit seizoen met mooie resultaten en waarin weer mooie stappen voorwaarts zijn gezet.

  We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen elkaar eind augustus weer te ontmoeten. Om te lezen in de vakantie en ter inspiratie nog een nieuwsbrief over de recente ontwikkelingen in de club. Er gebeurd veel en daarom in deze brief heel veel informatie. Ik wens jullie veel leesplezier!

  Poort 5 Schoolkorfbaltoernooi

  Zeer geslaagd was weer het schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 15 juni jl. De scholen van de PWA, de Borchstee en de Octaaf gaven hier acte the presence. We zagen veel nieuwe kinderen kennis maken met het korfbalspel en ouders genieten aan de lijn. Het regende die dag veel, maar de jeugd liet zich hierdoor niet tegenhouden. Super bedankt schoolkorfbalcommissie en ook onze sponsor Poort 5, waardoor dit weer mogelijk is gemaakt.

  Businessclub KV Elburg

  Een succes was ook de business club op 13 juni 2024, waarvoor veel animo was. Na een heldere presentatie van de sponsorcommissie over onze club kregen we een rondleiding door de stad van de Elburgse historicus Willem van Norel. We bezochten de Stadsbrouwerij Vos aan de Gracht en er was een afsluitend buffet van Jos Dekker. Dit heeft weer geleid tot mooie contacten. Alle sponsoren enorm bedankt voor jullie belangstelling en hopelijk tot een volgende keer.

  Kampioenen

  We feliciteren van harte de teams die dit veldseizoen kampioen zijn geworden. Dit zijn de E1, D1, D2, B2, A1, S3 en niet te vergeten onze midweek die iedere woensdagavond hun wedstrijden spelen. Ook een plaatsje in de eregalerij voor de recreanten die bij het Verschoor recreantentoernooi in Amersfoort met de 1e prijs naar Elburg kwamen.

  Trainers en coaches

  Vanaf deze plek willen we alle trainers en coaches enorm bedanken voor jullie inzet. Een heel seizoen lang staan jullie twee keer per week en vaak ook de zaterdag voor de club klaar en zo komt er in een seizoen heel veel op jullie af. Voor het nieuwe seizoen gaan we ouders vragen met jullie mee te denken en te overleggen wat zij hierin kunnen bijdragen, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen bij een training en/of het organiseren van een teamactiviteit.

  Vlaggenschip

  De selectie heeft zich gelukkig weten te handhaven in de 1e klasse, waarmee we zeer tevreden zijn. Dit was een belangrijke doelstelling voor dit seizoen en hopelijk kan deze ingeslagen weg onder leiding van Elko van den Busken na de zomer verder worden ingezet.

  Dit ging zeker niet zonder slag of stoot. In een derby kwamen enkele supporters van onze tegenstander het veld in, omdat de spanning ze te veel werd. Naar aanleiding hiervan heeft deze club uitgebreid excuses aangeboden en is dit uitgepraat. Het kan er soms best heftig aan toe gaan aan de lijn. Het is dan soms nodig om elkaar even tot kalmte te manen.

  Dank aan de gehele technische staf waaronder ook Gerbert Eikenaar, Deborah Engeltjes en Gerjan Berghorst. Helaas heeft Gerjan afscheid genomen als coach van de S2. Heel erg bedank voor je inzet en gelukkig hebben we je bereid gevonden om de Technische Commissie te komen versterken en hopen we met jou ook hier weer verder te groeien.

  Transfer

  Na de zomer zal Twan Westland van de S1 en jeugdtrainer van de D1 gaan spelen voor KV Wageningen en helaas niet meer voor onze club spelen. KV Wageningen speelt in de zaal Hoofdklasse en voor Twan is dit een promotie. Wij hopen dat zijn ervaring op termijn de club weer goed van pas komt en wensen hem heel veel succes bij dit avontuur in Wageningen.

  Toekomstvisie KV Elburg

  Zoals wordt er door de Werkgroep Toekomstvisie KV Elburg gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor onze vereniging. Naar aanleiding hiervan is er nu een ideeënbus, waarin leden suggesties kunnen doen om daarmee de club een boost te geven. Hieruit zijn inmiddels al leuke initiatieven gekomen, zoals de ouder-kind training en het volgen van oranje live op het EK bij KV Elburg. We zien hierdoor gelukkig steeds meer leden in actie komen, waarvoor onze dank.

  Er ligt nog veel om na de vakantie mee verder te gaan. As we speak is een delegatie van deze werkgroep in gesprek met de gemeente over de woningbouwplannen aan het voetbalpaadje en een nieuwe verbindingsweg over ons terrein en ook onze toekomstwensen. Ook het tekort aan zaalruimte in de wintermaanden is een knelpunt, waardoor clubs niet kunnen groeien. We bedanken jullie voor dit belangrijke werk om de club klaar te maken voor de toekomst.

  Bestuurswisselingen

  Op de valreep van dit seizoen in de laatste bestuursvergadering voor het zomerreces hadden we ook nog een bestuurswisseling. Martin Klein is bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen en Alinde van Engelen is benoemd tot coördinator communicatie en vrijwilligers zaken. We zijn hier heel content mee en wensen jullie heel veel succes met deze nieuwe uitdaging.

  Zomeravondkorfbal

  Het is zomer, dus we kunnen de komende tijd even genieten van andere dingen. Voor wie dat leuk vind is er in de vakantieperiode zomerkorfbal. Dit is vorig jaar goed bevallen en we verwachten dat hiervoor ook deze zomer weer veel interesse zal zijn, wees welkom!

  Met een sportieve groet,

  Het bestuur KV Elburg