• Regeling aanwijzing scheidsrechters

  Afspraken voor de aanwijzing van scheidsrechters.

  • Leden worden op persoon aangewezen om een wedstrijd te fluiten. Hierbij wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de hoeveelheid wedstrijden gezien over één jaargang.
  • De mogelijkheid bestaat om teams aan te wijzen voor het fluiten van wedstrijden. Desbetreffende teams zijn dan verantwoordelijk voor de invulling van de scheidsrechters.
  • Het schema wordt voor aanvang van de competitie bekend gemaakt aan de leden en gepubliceerd op de site.
  • Leden fluiten hun wedstrijd zelf of zorgen bij verhindering voor een vervanger. De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de leden zelf en dus niet bij de coaches, de TC of de scheidsrechterscommissie.
  • Het is niet toegestaan de wedstrijd af te kopen door een ander lid te betalen om hun wedstrijd te fluiten.
  • Scheidsrechters melden zich minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd bij de coaches van beide teams.
  • Leden die op een zaterdagmorgen twee wedstrijden achter elkaar willen fluiten kunnen dat kenbaar maken aan de scheidsrechterscommissie. 
  • De TC kan met individuele leden afspraken maken over het aantal toe te wijzen wedstrijden.
  • Als sanctie wordt bij het niet verschijnen van de aangewezen scheidsrechter/diens vervanger aan die persoon een extra te fluiten wedstrijd toebedeeld.
  • Alle afspraken worden met regelmaat geëvalueerd.

  Wie worden aangewezen om te fluiten?

  • Alle spelende leden vanaf 15 jaar kunnen worden aangewezen om te fluiten.
  • Niet spelende leden kunnen op vrijwillige basis worden aangewezen om te fluiten.
  • In principe fluit de jongste jeugd de jongste teams (FE).
  • De meer ervaren scheidsrechters fluiten de oudere jeugd.
  • De A- en seniorenteams worden gefloten door de meest ervaren scheidsrechters.

  Bij vragen en/of onduidelijkheden: scheidsrechterscommissie@kvelburg.nl of Lars Kamphuis.