• Sponsorcommissie

  Leden van de sponsorcommisie zijn:

  Jurgen van Norel (voorzitter)

  Freddy Scheepers (buitendienst)

  Corné Prins (buitendienst)

  Jacques Prins (adviseur)

  Gerwin Tatje (binnendienst/buitendienst)

  Jonathan Rekers (binnendienst)

  Niek Stevens (binnendienst)

  Corné de Bont (hand en spandiensten)

   

  Email: sponsorzaken@kvelburg.nl

 • Kledingcommissie

  De kledingcommissie is een onderdeel van de sponsorcommissie.

  Leden:

  Anna Bruijnes

  Daniëlle Bakker

  Hetty van den Berg

 • Uitgangspunten (sponsor) kledingbeleid

  Kledingsponsors:
  Indien sprake is van sponsoring van wedstrijdkleding / sporttassen door een sponsor wordt er altijd door het bestuur van KV Elburg cq de sponsorcommissie een sponsorovereenkomst opgesteld. Onderhands geregelde overeenkomsten waarbij de zaken buiten de sponsorcommissie om zijn geregeld zijn niet toegestaan. Afspraken met sponsoren worden altijd gemaakt in overleg met/met toestemming van de sponsorcommissie.

  De sponsorcommissie is de enige die kleding of ander materiaal besteld en beslist wat er eventueel moet worden vervangen.

  De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor:
  - de aanschaf van de kleding in de juiste maten;
  - contacten onderhouden met het bewuste team voor de juiste maten ed;
  - de uitgifte van de kleding;
  - contacten met de sponsoren;
  - opmaak van de contracten.

  Ieder lid en ieder team wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De kleding wordt in bruikleen uitgegeven. De kosten van vermiste kleding worden aan de gebruiker in rekening gebracht.

  De kosten voor het wassen van de wedstrijdkleding zijn voor rekening van de speler. Als het team besluit de kleding centraal te laten wassen komt dit voor rekening van het team.
  Bij het tussentijds of aan het einde van het seizoen bedanken als lid van de vereniging zijn betreffende leden verplicht de door de vereniging verstrekte kleding in te leveren bij de trainer/coach van het team. Vervolgens wordt de kleding ingeleverd bij de sponsorcommissie / kledingcommissie. De vereniging blijft eigenaar van de kleding.

  Met de sponsor worden afspraken gemaakt over de aanschaf, de sponsoruiting en bedrukkingen op de kleding en de vergoeding die daar tegenover staat.

  Iedere speler is verplicht tot het dragen van de voorgeschreven sponsorkleding. Het bestuur gaat ervan uit dat de trainers/coaches hier scherp op blijven letten. Alle niet gesponsorde wedstrijdshirts worden aangeschaft door KV Elburg.

  Vermissing

  Alle kleding en materiaal wordt door KV Elburg voor een seizoen in bruikleen gegeven. Iedere speler wordt geacht zuinig met het beschikbaar gestelde kledingpakket om te gaan.

  Alle kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten van KV Elburg op wedstrijddagen en tijdens trainen.